Egen GRAFIK / GRAPHIC ART (Björn Carlén)

Grafiska blad är bra presentartiklar vid jul, födelsedagar eller examensdagar.
Gillar inte mottagaren bilden går det bra att byta.

Digital Print och Digital Painting (Giclée Fine Art)
Digital Print är digital grafik på papper och Digital Painting är digital grafik på canvas (målarduk).
Eftersom det här är en digital teknik behöver jag inte hålla mig till en enda storlek utan dessa upplagor är i regel fördelade på tre eller fyra storlekar där varje delstorlek har en upplaga på ca 3-30 ex. Den totala upplagan är oftast mellan 20 och 90 ex. Allt detta är redovisat på bladet när det gäller Digital Print och på bildens baksida när det gäller Digital Painting. Alla bilder är också handsignerade. Bilden görs direkt i datorn i den största av de varierande storlekarna, så alla bilder är lika skarpa. Det är bara storleken som förändras.

Klicka här för en mer utförlig beskrivning av "Giclée-tekniken".

 

DIGITAL PRINTS ON PAPER (Giclée Fine Art)

Klicka på bilden för att förstora den och få mer information om titel - teknik - storlek och pris. Ibland också om tankarna bakom bilden och/eller processen bakom.

                   

         flykt ommojlig  Utanfor   rekviem   Ar oåtkomlig

  Korsdrag red  uppdrag  Korsdrag blau      Korsdrag triptyk     vilse i dunkel skog  porten  Malebolge 

blockering  blockering II  Blockering III  Rekognosering  Frigorelse  30 silverpenningar  Framtida  Det blev inte mycket

 

DIGITAL PAINTINGS ON CANVAS (Giclée Fine Art)

Klicka på bilden för att förstora den och få mer information om titel - teknik - storlek och pris. Ibland också om tankarna bakom bilden och/eller processen bakom.

                     

frigörelse ii                           

                

                 

   rekviem     

               

                   

                 

                     

           

                   

Eftersom dessa digital painting-bilder visuellt är lika målningar

finns också samma bilder vid menyn "Målningar (1977->>>>)"

Det finns också Digital Painting-bilder vid "Stereoskopiska bilder"

 

SERIFOLIEGRAFIER

Klicka på bilden för att förstora den och få mer information om titel - teknik - storlek och pris. Ibland också om tankarna bakom bilden eller processen bakom. "Serifoliegrafi" är samma teknik som "Handkolorerad serigrafi".

                       

                    

                     

                 

         

SERIGRAFIER

Klicka på bilden för att förstora den och få mer information om titel - teknik - storlek och pris. Ibland också om tankarna bakom bilden eller processen bakom.

                     

       


ETSNINGAR (AKVATINT)

Klicka på bilden för att förstora den och få mer information om titel - teknik - storlek och pris. Ibland också om tankarna bakom bilden eller processen bakom.