© Björn Carlén: "Avskärmning (Alt II)"
Texten över bilden finns givetvis endast på webbsidan. Den är till för att försvåra kopiering och förfalskning
 

Katalog nr 
Titel

Konstnär
Teknik
Upplaga
Tryckpapper
Färgfabrikat
Bildyta
Passepartoutstorlek
Ramstorlek
Pris monterad och inramad
Pris monterad men ej glas & ram
Bladpris omonterat & oinramat

324
Avskärmning (Alt II)
 
Björn Carlén
Serifoliegrafi (handkolorerad serigrafi)
110
Hahnemühle 400 gram grafikpapper
Sericol Paperline och Rowney Acrylic
100 x 100 mm
220 x 200 mm
226 x 206 mm
1.800 SEK 
1.400 SEK
1.100 SEK 

Klicka här om du är intresserad av köp

 

 

 

Info om ramar

Något om bilden

  

Observera att bildytan i verkligheten endast är 10 x 10 cm, så har du en stor datorskärm kanske bilden känns litet oskarp.

Det finns sex skärmar och tre sfärer. Den nedre stora rödbruna sfären = Mars = mannen. Den övre vänstra ljusa sfären = Venus = kvinnan. Långt bort befinner sig den tredje sfären = det universella ljuset.

Diagonalen som går från Mars till Venus har en spänningsfylld bakåtriktad rörelse, medan diagonalen Venus och det universella Ljuset är mer harmonisk till sin karaktär. Skärmarna är genomskinliga för att visualisera att de finns men inte alltid är förnimbara. Skärmarnas olika storlek är endast till för att rytmisera bilden. Spegelvänd hade den här bilden fått ett helt annat uttryck.

Den här bilden finns också som en större akrylmålning