© Björn Carlén: "Avskärmning (Alt II)" 
Texten över bilden finns givetvis endast på webbsidan. Den är till för att försvåra kopiering och förfalskning
 

Katalog nr 
Titel

Konstnär
Teknik
Bildyta
Ramstorlek
Pris
751
Avskärmning (Alt II)

Björn Carlén
Akryl på duk
90 x 82 cm
91 x 83 cm
28.500 SEK

Klicka här om du är intresserad av köp.

Något om bilden

Det finns sex skärmar och tre sfärer. Den nedre stora rödbruna sfären = Mars = mannen. Den övre vänstra ljusa sfären = Venus = kvinnan. Långt bort befinner sig den tredje sfären = det universella ljuset.

Diagonalen som går från Mars till Venus har en spänningsfylld bakåtriktad rörelse, medan diagonalen Venus och det universella Ljuset är mer harmonisk till sin karaktär. Skärmarna är genomskinliga för att visualisera att de finns men inte alltid är förnimbara. Skärmarnas olika storlek är endast till för att rytmisera bilden. Spegelvänd hade den här bilden fått ett helt annat uttryck.