© Björn Carlén: "I Oxens tecken I och II"
Texten över bilden finns givetvis endast på webbsidan. Den är till för att försvåra kopiering och förfalskning
 

Katalog nr 
Titel

Konstnär
Teknik
Upplaga
Tryckpapper
Färgfabrikat
Bildyta
Passepartoutstorlek
Ramstorlek
Pris monterad och inramad
Pris monterad men ej glas & ram
Bladpris omonterat & oinramat

  401
  I Oxens tecken
 
 
Björn Carlén
  Serigrafi
  21
  Goya 300 gram
  Sericol Paperline
  14 x 14 cm
  31 x 29 cm
  32 x 30 cm
  3.000 SEK
  Slut. Endast ett fåtal inramade kvar
  Slut. Endast ett fåtal inramade kvar

 

Klicka här om du är intresserad av köp

 

 

 

Info om ramar

Katalog nr 
Titel

Konstnär
Teknik
Upplaga
Tryckpapper
Färgfabrikat
Bildyta
Passepartoutstorlek
Ramstorlek
Pris monterad och inramad
 402
  I Oxens tecken II
 
 
Björn Carlén
  Serigrafi
  21
  Goya 300 gram
  Sericol Paperline
  36 x 36 cm
  53 x 51 cm
  54 x 52 cm
  5.100 SEK
 

 

Klicka här om du är intresserad av köp

 

 

 

Info om ramar

Något om bilden

För att få ut mer av den här bilden än enbart ett dekorativt mönster, förklarar jag här något om bildens uppbyggnad och ideogram.

Om Du tänker Dig en kub och sedan gör en rumsutveckling av den, så får Du 6 fyrsidiga pyramider där varje pyramids basyta = kubens basyta och där varje pyramids höjd = halva kubens höjd. Av dessa sex pyramider har jag här använt en. Denna pyramid har jag sedan vid halva höjden "vikt" tillbaka så att toppen sammanfaller med pyramidens basyta. Man får alltså både en utåtgående och en inåtgående form i varje pyramid.

I pyramiden har jag placerat en av astrologins tre jordtecken (oxen, Jungfrun, Stenbocken). De övriga stjärnbildstecknen är eld-luft- och vattentecken (tre av varje). Att jag använder kuben som utgångspunkt beror på att det kanske är den mest utbredda symbolen för elementet jord och kvadraten (¨) den mest utbredda för jorden som mark. Redan Platon talar om kuben som jordsymbol. Han talar om de regelbundna polyedrarna, de så kallade platonska kropparna, (se längre ner på sidan), som symboler för de fyra elementen. Kvadraten har symboliserat marken, fälten åkrarna, den platta jorden.

Här är det stjärnbildstecknet för Oxen (Cirkel med halvcirkel ovanpå) (21 april - 20 maj). Jag har här valt grönskans färg.
Den tredimensionella upplevelsen får man enbart med hjälp av skuggorna. Här finns inget perspektiv. Människan har ju så länge hon funnits på Jorden, med undantag av de senaste 125 åren, levt med ljus uppifrån eller snett uppifrån. Får man ljus underifrån, och det inte är helt identifierbara former, så tolkar vi synintrycket som om ljuset kommer uppifrån, även om vi vet att ljuset kommer underifrån. Sådana effekter arbetar jag med då och då. Denna bilden och dess två släktingar är just exempel på detta. Titta på nedanstående

Så snurrar jag på bilderna 180 grader. Nu borde alltså ljuset komma underifrån. Man ser också att jordtecknen är uppochnedvända.  Med vårt förnuft förstår vi det, men hjärnan säger "nej, nej! - Ljuset kommer alltid uppifrån".

Platonska kropparna (OBS! Sfären hör inte till de platonska kropparna, men är ändå förknippad med Platon som symbol för själen)

JORD

VATTEN

LUFT

ELD

RYMD

SJÄL

KUBEN

IKOSAEDERN

OKTAEDERN

TETRAEDERN

DODEKAEDERN

SFÄREN

Ytan består av 6 kvadrater

Ytan besår av 20 liksidiga trianglar Ytan består av 8 liksidiga trianglar Ytan består av 4 liksidiga trianglar (3 sidoytor och en basyta) Ytan består av 12 liksidiga femhörningar Ett oändligt stort antal punkter. Alla placerade lika långt från kroppens centrum