© Björn Carlén: "I Ching - Po"
Texten över bilden finns givetvis endast på webbsidan. Den är till för att försvåra kopiering och förfalskning
 

Katalog nr 
Titel

Konstnär
Teknik
Upplaga
Tryckpapper
Färgfabrikat
Bildyta
Passepartoutstorlek
Ramstorlek
Pris monterad och inramad

 334
 I Ching - Po
 
 
Björn Carlén
 Serifoliegrafi (handkolorerad serigrafi)
 79
 Hahnemühle 400 gram grafikpapper
 Sericol Paperline och Rowney Acrylic
 370 x 194 mm
 500 x 315 mm
 501 x 321 mm
 4.400 SEK

Klicka här om du är intresserad av köp

 

 

 

Info om ramar

Något om bilden

I CHING - PO
Ledord: Söndersplittringen. De låga mörka bryter ner de upphöjda ljusa. Urholkning sker. Yin-kraften är starkare än Yang-kraften. Ej balans. Här får man rådet att foga sig i den onda tiden och vara lugn. Fogar man sig och undviker att handla är det därför inte tecken på feghet utan på vishet.

NÅGOT OM  "I CHING"

I Ching har sitt ursprung i mytisk forntid. Nästan alla stora och viktiga tankar som har utvecklats under Kinas mångtusenåriga historia har inspirerats av detta verk. Den kinesiska filosofins båda riktningar, konfucianismen och taoismen, har här sina gemensamma rötter.

I Ching består av 64 hexagram. Endast ett av dessa består av enbart hela linjer (6 st yang-linjer) och endast ett av enbart brutna linjer (6 st yin-linjer). Alla de övriga 62 är en blandning av hela och brutna linjer. Samtliga 64 kombinationer är tolkningsbara.

Lever vi i ett universum där ting och händelser är isolerade och utan förbindelse med varandra, eller i ett universum där allt som händer är en del av en enda väldig inbördes förbunden helhet, en aldrig sinande ström av förbindelser som sträcker sig från de första orsakerna in i en avlägsen framtid?

Om den senare uppfattningen är riktig finns det egentligen inte något som kan kallas slump. Varje händelse, inklusive hur ett kort kommer upp eller ett mynt faller orsakas av en kedja händelser, förnimmelsebara eller ej. I Ching speglar denna filosofi om händelsernas samband och är ett av de äldsta kända spådomssystemen.