© Björn Carlén: " BC "
Texten över bilden finns givetvis endast på webbsidan. Den är till för att försvåra kopiering och förfalskning
 

Katalog nr 
Titel

Konstnär
Teknik
Upplaga
Tryckpapper
Färgfabrikat
Bildyta
Passepartoutstorlek
Ramstorlek
Pris monterad och inramad
Pris monterad men ej glas & ram
Bladpris omonterat & oinramat

322
BC
 
Björn Carlén
Serifoliegrafi (handkolorerad serigrafi)
115
Tumba "Goya" 300 gram grafikpapper
Sericol Paperline och Rowney Acrylic
260 x 180 mm
352 x 268 mm
358 x 274 mm
2.700 SEK
Slut (Endast ett fåtal inramade kvar)
Slut (Endast ett fåtal inramade kvar)

Klicka här om du är intresserad av köp

 

Något om bilden

BC är ett slags självporträtt som jag gjorde 1985. Dels är det mina initialer (eller det skulle också kunna betyda "Before Christ") men i bilden finns också de idéer och former som intresserar mig.

   

Om vi börjar med logotypen så bygger utformandet av den på en handskrift som heter Humanistantikva, en renässansstil. Renässansen är ju i sin tur en pånyttfödelse av antiken. Jag är själv mycket påverkad av klassiska former, inte minst symboliken i de så kallade "Platonska kropparna" som du kan se bilder på längst ner på sidan. Om vi ser hur BC är placerat så ligger det perspektiviskt återgivet på en av kvadraterna i den geometriska bild som beskriver "Pythagoras sats". (I en rätvinklig triangel så är kvadraten på hypotenusan = summan av kvadraterna på katetrarna). På den andra "kateteterkvadraten" har jag placerat en kub vilket är symbol för jord. (Kvadraten är också jordsymbol). Jag är född i ett jordtecken. Själva "Pythagoras sats" är ju en sats i den euklidiska geometrin, en antik formel. Pythagoras är annars kanske mest känd för upptäckten av det matematiska förhållandet mellan tonens höjd och strängens längd som i sin tur gav idéer om "sfärernas harmoni" och rörelser.

Den andra delen i bilden, himlaljuset och den belysta sfären, har också något med Pythagoras idéer att göra men även med mycket senare forskning om parapsykologiska fenomen, allt som inte kan mätas och vägas och inte riktigt vetenskapligt utforskas. Det som några kallar "flum" eller "New age". Vid Lunds universitet här i Sverige har man inrättat en professur i ämnet.

Platonska kropparna (OBS! Sfären hör inte till de platonska kropparna, men är ändå förknippad med Platon som symbol för själen)

JORD

VATTEN

LUFT

ELD

RYMD

SJÄL

KUBEN

IKOSAEDERN

OKTAEDERN

TETRAEDERN

DODEKAEDERN

SFÄREN

Ytan består av 6 kvadrater

Ytan besår av 20 liksidiga trianglar Ytan består av 8 liksidiga trianglar Ytan består av 4 liksidiga trianglar (3 sidoytor och en basyta) Ytan består av 12 liksidiga femhörningar Ett oändligt stort antal punkter. Alla placerade lika långt från kroppens centrum