© Björn Carlén: "Kyrkogatan i Åmål"
Texten över bilden finns givetvis endast på webbsidan. Den är till för att försvåra kopiering och förfalskning
 

Katalog nr 
Titel

Konstnär
Teknik
Upplaga
Tryckpapper
Färgfabrikat
Bildyta
Passepartoutstorlek
Ramstorlek
Pris monterad och inramad
Pris monterad men ej glas & ram
Bladpris omonterat & oinramat

430
Kyrkogatan i Åmål
 
Björn Carlén
Serigrafi
100
Grundad silkboard 510 gram
Sericol Paperline
73 x 47 cm
89 x 60 cm
90 x 61 cm
3.600 SEK
Finns endast kvar inramad
Finns endast kvar inramad

Klicka här om du är intresserad av köp

 

 

 

Info om ramar

Något om bilden

Detta är en ganska tidig bild. Gjord 1977.

Kvarteret Kronan Större anlades på 1640-talet och indelades då i femton icke genomgående tomter. Efter den stora branden i Åmål 1777, som helt ödelade kvarteret, upprättades en ny stadsplan, där endast hörntomterna fick bebyggas. Övriga delar av kvarteret skulle hållas öppna. Denna kvartersindelning som skulle motverka förödande eldsvådor, kan till vissa delar ännu skönjas. Kvarteret är numera indelat i sju tomter, vilka samtliga är bebyggda. Lillienstiernska gårdens bostadshus uppfördes på 1780-talet av brukspatron Johan Åberg (1750-1813). Bostadshuset tillbyggdes senare med en vinkelbyggnad utmed Södra Ågatan. Byggnaden har fått sitt namn efter en senare ägare, postmästaren och majoren A.E. Lillienstierna(1791-1879). Byggnaden inrymmer två bostadslägenheter i bottenvåningen och en i övervåningen. Tidigare har i bottenvåningen inrymts postkontor, senare också bibliotek. Bostadshuset utgör genom sin ursprunglighet och ansenliga storlek en värdefull representant för stadens 1700-tals bebyggelse.

Kronan Större 1. Det är den gula byggnaden på bilden

 

Dahlgrensgården, byggnadens närmast åskådaren

Dahlgrensgården i två-och-ett-halvt plan är uppförd 1788 av borgmästaren Gustav Åberg. Stommen är av timmer och klädd med gulmålad lockpanel. Taket är täckt med skiffer. Den pilasterindelade fasaden och det höga avvalmade mansardtaket är karaktäristiska drag i 1700-talets klassicistiska högreståndsarkitektur. Byggnaden är till sitt yttre oförändrad, bortsett från entrén mot Kyrkogatan, vilken är upptagen under1800-talet. Den ursprungliga rumsindelningen finns kvar i byggnadens övervåning och delvis även i bottenplanet. Byggnaden har fått sitt namn efter rådmannen J M Dahlgren.

Kronan större 3 och 7