© Björn Carlén: "I Ching - K'un II"
Texten över bilden finns givetvis endast på webbsidan. Den är till för att försvåra kopiering och förfalskning
 

Katalog nr 
Titel

Konstnär
Teknik
Upplaga
Tryckpapper
Färgfabrikat
Bildyta
Passepartoutstorlek
Ramstorlek
Pris monterad och inramad
Pris monterad men ej glas & ram
Bladpris omonterat & oinramat

 336
 I Ching - K'un II
  
 
Björn Carlén
 Serifoliegrafi (handkolorerad serigrafi)
 64
 Hahnemühle 400 gram grafikpapper
 Sericol Paperline och Rowney Acrylic
 280 x 200 mm
 450 x 350 mm
 456 x 356 mm
 2.600 SEK
 2.250 SEK
 1.900 SEK

Klicka här om du är intresserad av köp

 

 

 

Info om ramar

Något om bilden

"I Ching" har sitt ursprung i mytisk forntid. Nästan alla stora och viktiga tankar som har utvecklats under Kinas mångtusenåriga historia har inspirerats av detta verk. Den kinesiska filosofins båda riktningar, konfucianismen och taoismen, har här sina gemensamma rötter.

I Ching består av 64 hexagram. Endast ett av dessa består av enbart hela linjer (6 st yang-linjer) och endast ett av enbart brutna linjer (6 st yin-linjer). Alla de övriga 62 är en blandning av hela och brutna linjer. Samtliga 64 kombinationer är tolkningsbara.

Lever vi i ett universum där ting och händelser är isolerade och utan förbindelse med varandra, eller i ett universum där allt allt som händer är en del av en enda väldig inbördes förbunden helhet, en aldrig sinande ström av förbindelser som sträcker sig från de första orsakerna in i en avlägsen framtid?

Om den senare uppfattningen är riktig finns det egentligen inte något som kan kallas slump. Varje händelse, inklusive hur ett kort kommer upp eller ett mynt faller orsakas av en kedja händelser, förnimmelsebara eller ej. I Ching speglar denna filosofi om händelsernas samband och är ett av de äldsta kända spådomssystemen.

I samtliga "I Ching - K’un" - bilder har jag gjort hexagrammet "K’UN" två gånger, en nedre och en övre version där den övre är vriden 90 grader i förhållande till den nedre. De två hexagrammen kan alltså inskrivas i en kub. Se föregående bild.