© Björn Carlén: "Jordtecken II"
Texten över bilden finns givetvis endast på webbsidan. Den är till för att försvåra kopiering och förfalskning
 

Katalog nr 
Titel

Konstnär
Teknik
Upplaga
Tryckpapper
Färgfabrikat
Bildyta
Passepartoutstorlek
Ramstorlek
Pris monterad och inramad

  408
  Jordtecken II
 
 
Björn Carlén
  Serigrafi
  35
  Hahnemühle 400 gram grafikpapper
  Sericol Paperline
  57 x 43 cm
  77 x 60 cm
  78 x 61 cm
  8.000 SEK
 

Klicka här om du är intresserad av köp

 

 

 

Info om ramar

Något om bilden

För att få ut mer av den här bilden än enbart ett dekorativt mönster, förklarar jag här något om bildens uppbyggnad och ideogram.

Om Du tänker Dig en kub och sedan gör en rumsutveckling av den, så får Du 6 fyrsidiga pyramider där varje pyramids basyta = kubens basyta och där varje pyramids höjd = halva kubens höjd. Dessa pyramider har jag sedan vid halva höjden "vikt" tillbaka så att toppen sammanfaller med pyramidens basyta. Man får alltså både en utåtgående och en inåtgående form i varje pyramid.

Om vi utgår från kubens basyta och sedan viker ut kubens innanmäte så bildas ett kors. I varje sjättedel (pyramid) av kuben har jag placerat något slag av jordtecken. Jag har också lagt till fyra ihoppressade pyramider utan några tecken. Dessa pyramider är till för rytmisera bilden och för att ta bort den alltför påtagliga korskaraktären. Även om korset i sig också är ett jordideogram, så associerar man kanske något annat om det blir alltför påtagligt.

Att jag använder kuben som utgångspunkt beror på att det kanske är den mest utbredda symbolen för elementet jord och kvadraten den mest utbredda för jorden som mark. Redan Platon talar om kuben som jordsymbol. Han talar om de regelbundna polyedrarna (de så kallade platonska kropparna, se bilder längst ner på sidan) som symboler för de fyra elementen. Kvadraten har symboliserat marken, fälten åkrarna, den platta jorden.

Tittar vi först på den vågräta axeln, så ser Du stjärnbildstecknen för Oxen, Jungfrun och Stenbocken. Dessa tre astrologiska tecken är jordtecken. Andra stjärnbildstecken är eld-luft- och vattentecken (tre av varje). Överst på den lodräta axeln är ett tecken som består av en cirkel med ett inskrivet kors. Detta tecken har betytt olika saker under olika tidsepoker. Det fanns med redan vid gränsen mellan förhistorisk och historisk tid. Först var det symbol för solen, kungen, makt och kraft sedan övergick det till att bli ett tecken mer liktydigt med kvadraten, alltså jorden och marken. I astrologin och astronomin står tecknet för planeten Jorden.

Under tecknet för Jungfrun ser du tre stycken vågräta delade linjer. Detta är ett trigram som står för K’un, jorden, i "I Chings" teckenspråk och nederst på den lodräta axeln finner Du en vågrät delad triangel med spetsen neråt. Detta tecken hör hemma i alkemin och stod för elementet jord.

Platonska kropparna (OBS! Sfären hör inte till de platonska kropparna, men är ändå förknippad med Platon som symbol för själen)

JORD

VATTEN

LUFT

ELD

RYMD

SJÄL

KUBEN

IKOSAEDERN

OKTAEDERN

TETRAEDERN

DODEKAEDERN

SFÄREN

Ytan består av 6 kvadrater

Ytan besår av 20 liksidiga trianglar Ytan består av 8 liksidiga trianglar Ytan består av 4 liksidiga trianglar (3 sidoytor och en basyta) Ytan består av 12 liksidiga femhörningar Ett oändligt stort antal punkter. Alla placerade lika långt från kroppens centrum