STEREOSKOPISKA BILDER (alla)

Bilderna varierar i storlek mellan 15 x 20 cm och 121 x 182 cm.

Bilderna finns i tre olika tekniker: Akryl, serifoliegrafi och digital painting.

shopify analytics ecommerce
tracking

Vill du ha historik och om hur man betraktar stereoskopiska bilder klickar du här.

DIREKTSTEREOSKOPISKA BILDER

Klicka på bilden för att förstora den och få mer information om titel - teknik - storlek och pris. Ibland också om tankarna bakom bilden eller processen bakom. När det som teknik står "Serifoliegrafi" är det samma teknik som "Handkolorerad serigrafi". Dessa bilder har här ett S inskrivet till höger om bilden. Står det ett D till höger om bilden är det en digital målning på duk. Övriga är akrylmålningar

               

           

           

     S S D D D D

 D D D D D D D

D D D D D