© Björn Carlén: "Invecklad (Stereo)"
Texten över bilden finns givetvis endast på webbsidan. Den är till för att försvåra kopiering och förfalskning

Katalog nr 
Titel

Konstnär
Teknik
Väggyta
Bildyta
Ramstorlek
Pris inramad
Monterad i två ramar
630
Invecklad (Stereo)

Björn Carlén
Akryl
121 x 162 cm
120 x 75 cm + 120 x 75 cm
121 x 76 cm + 121 x 76 cm
54.500 SEK
 

De två delbilderna ser vi första ögonkastet helt lika ut, men så är inte fallet. Det finns inga punkter som är lika i den vänstra och högra stereobilden. Det är just denna olikhet som gör att du ser i stereo. Den vänstra delbilden är för höger öga och den högra delbilden är för vänster öga. Man skelar alltså något med ögonen när man betraktar en direktstereoskopisk bild.

Känner du inte till hur man betraktar direktstereoskopiska bilder finns det information på första sidan i avsnittet om stereobilder.

Klicka här så får du information !

Klicka här om du är intresserad av köp.


 

Något om bilden

Den här bilden har enbart från väggen utskjutande former, starkast markerad i flaggstången med vimpeln. Klotet som ligger och vilar i den nedre konkava ytan kan man säga är invecklad i formen men också bilden i sin helhet känns invecklad om man inte ser den i stereo. Då klarnar nämligen alla former och djupdimensioner. Genom de konvexa och konkava ytornas olika form och storlek och då framför allt genom sina olika höjder som gradvis stiger eller sjunker framstår en klar rytm.