© Björn Carlén: "Mötesplats (Stereo)". 
Texten över bilden finns givetvis endast på webbsidan. Den är till för att försvåra kopiering och förfalskning

Katalog nr 
Titel

Konstnär
Teknik
Upplaga
Bildyta
Ramstorlek
Pris inramad
Pris oinramad
 
602
Mötesplats (Stereo)

Björn Carlén
Serifoliegrafi (Handk.serigrafi)
46
29 x 44 cm
45 x 61 cm
4.100 SEK
3.300 SEK

De två delbilderna ser vi första ögonkastet helt lika ut, men så är inte fallet. Det finns inga punkter som är lika i den vänstra och högra stereobilden. Det är just denna olikhet som gör att du ser i stereo. Den vänstra delbilden är för höger öga och den högra delbilden är för vänster öga. Man skelar alltså något med ögonen när man betraktar en direktstereoskopisk bild.

Känner du inte till hur man betraktar direktstereoskopiska bilder
finns det information på första sidan i avsnittet om stereobilder.

Klicka här så får du information !

Klicka här om du är intresserad av köp.

 

Något om bilden

Den här serien, ”Mötes-bilder”, se nedanstående bilder, tillkom genom inspiration av en bok av Joseph Campbell (1904-1987) ”Myternas Makt”. I den för Bill Moyers ett samtal med författaren. Här finns en mängd tankegångar som är väl värda att fundera över. De fyra småbilderna är klickbara för att kunna se dem större och se i vilka tekniker de är gjorda.

I ett av kapitlen, ”Den inre resan”, säger Campbell så här:” I Indien finns det ett vackert sätt att hälsa. Man lägger handflatorna mot varandra och bugar inför den andre. De här människorna är medvetna om den gudomliga närvaron i alla ting. När man kommer till ett indiskt hem som gäst, hälsas man som en gudom på besök.”
Det är dessa ord som ligger till grund för ”Mötes-bilderna”. Tänk dig att man först har handflatorna ihop men sedan endast låter fingertopparna beröra varandra. I stiliserad form fick jag då fram de två vänstra bilderna. Den nedre delen motsvarar alltså handlovarna. Någon typ av katedral ser det ut att vara. I senare bearbetningar lät jag den nedre delen bli mer kantig som kontrast till de mjukare ”fingerformerna”.
I förlängningen hade jag tänkt mig den här formen som en skulptur (arkitektur) som man kunde gå in i och bli omsluten av ljus och ljud. I den högra bilden och i stereobilden har jag åter låtit postamentet bli runt men “fingrarna”, nu reducerade till tre, bli mer kantiga.