© Björn Carlén: "I Ching - K'un I-4 (Stereo)" (Finns också en liknande som singelbild)
Texten över bilden finns givetvis endast på webbsidan. Den är till för att försvåra kopiering och förfalskning

Katalog nr 
Titel

Konstnär
Teknik
Upplaga

Skrivare
Färgfabrikat

Målarduk


Hållbarhet (utan någon förändring)

Bildyta

Ramstorlek

Pris monterad och inramad med

Ram

Övrigt

651
I Ching - K'un I - 4
(Stereo) (Alt I)

Björn Carlén
Digital Painting (Giclée Fine Art)
3 (18 totalt, fördelat på 4 storlekar)

Epson Stylus Pro 7900
Epson Ultrachrome + K3- & HDR-bläck

Epson "Water Resistant Matte Canvas" 375 gram, upplimmad på skummad PVC och fernissad två gånger

Minst 75 år i normalbelysning

82 x 59 + 82 x59 cm

83 x 60 + 83 x 60 cm

15.600 SEK

Nielsenlist profil 33, matt silver

Två ramar
 

De två delbilderna ser vi första ögonkastet helt lika ut, men så är inte fallet. Det finns inga punkter som är lika i den vänstra och högra stereobilden. Det är just denna olikhet som gör att du ser i stereo. Den vänstra delbilden är för höger öga och den högra delbilden är för vänster öga. Man skelar alltså något med ögonen när man betraktar en direktstereoskopisk bild.

Känner du inte till hur man betraktar direktstereoskopiska bilder
finns det information på första sidan i avsnittet om stereobilder.
Klicka här så får du information !

 

 

Klicka här om du är intresserad av köp.

Katalog nr 
Titel

Konstnär
Teknik
Upplaga

Skrivare
Färgfabrikat

Målarduk


Hållbarhet (utan någon förändring)

Bildyta

Ramstorlek (en ram)

Pris monterad och inramad med Nielsenlist profil 33, matt silver.
 

651 b
I Ching - K'un I - 4
(Stereo) (Alt II)

Björn Carlén
Digital Painting (Giclée Fine Art)
5 (18 totalt, fördelat på 4 storlekar)

Epson Stylus Pro 7900
Epson Ultrachrome + K3- & HDR-bläck

Epson "Water Resistant Matte Canvas" 375 gram, upplimmad på skummad PVC och fernissad två gånger

Minst 75 år i normalbelysning


59 x 86 cm

60 x 87 cm

8.800 SEK
 


 

 

Klicka här om du är intresserad av köp.

 

Katalog nr 
Titel

Konstnär
Teknik
Upplaga

Skrivare
Färgfabrikat

Målarduk


Hållbarhet (utan någon förändring)

Bildyta

Ramstorlek (en ram)

Pris monterad och inramad med

Nielsenlist profil 33, matt silver.

651 c
I Ching - K'un I - 4
(Stereo) (Alt III)

Björn Carlén
Digital Painting (Giclée Fine Art)
5 (18 totalt, fördelat på 4 storlekar)

Epson Stylus Pro 7900
Epson Ultrachrome + K3- & HDR-bläck

Epson "Water Resistant Matte Canvas" 375 gram, upplimmad på skummad PVC och fernissad två gånger

Minst 75 år i normalbelysning


39 x 57 cm

40 x 58 cm

5.300 SEK
 

 

Klicka här om du är intresserad av köp.

Katalog nr 
Titel

Konstnär
Teknik
Upplaga

Skrivare
Färgfabrikat

Målarduk


Hållbarhet (utan någon förändring)

Bildyta

Ramstorlek (en ram)

Pris monterad och inramad med

Nielsenlist profil 33, matt silver.
 

651 d
I Ching - K'un I - 4
(Stereo) (Alt IV)

Björn Carlén
Digital Painting (Giclée Fine Art)
5 (18 totalt, fördelat på 4 storlekar)

Epson Stylus Pro 7900
Epson Ultrachrome + K3- & HDR-bläck

Epson "Water Resistant Matte Canvas" 375 gram, upplimmad på skummad PVC och fernissad två gånger

Minst 75 år i normalbelysning


24 x 35 cm

25 x 36 cm

3.100 SEK
 

 

Klicka här om du är intresserad av köp.

Något om bilden

Något om bilden
I Ching har sitt ursprung i mytisk forntid. Nästan alla stora och viktiga tankar som har utvecklats under Kinas mångtusenåriga historia har inspirerats av detta verk. Den kinesiska filosofins båda riktningar, konfucianismen och taoismen, har här sina gemensamma rötter.

I Ching består av 64 hexagram. Endast ett av dessa består av enbart hela linjer (6 st yang-linjer) och endast ett av enbart brutna linjer (6 st yin-linjer). Alla de övriga 62 är en blandning av hela och brutna linjer. Samtliga 64 kombinationer är tolkningsbara.
Lever vi i ett universum där ting och händelser är isolerade och utan förbindelse med varandra, eller i ett universum där allt som händer är en del av en enda väldig inbördes förbunden helhet, en aldrig sinande ström av förbindelser som sträcker sig från de första orsakerna in i en avlägsen framtid?
Om den senare uppfattningen är riktig finns det egentligen inte något som kan kallas slump. Varje händelse, inklusive hur ett kort kommer upp eller ett mynt faller orsakas av en kedja händelser, förnimmelsebara eller ej. I Ching speglar denna filosofi om händelsernas samband och är ett av de äldsta kända spådomsystemen.

 

Något om tekniken Digital Painting (Giclée Fine Art)

Detta är inte reproduktioner. Hela bilden är gjord direkt i datorn. Målarpenseln och ritverktygen är de som finns i "PhotoShop". Här gör jag ungefär samma jobb på skärmen som jag annars gör på duken med airbrush-sprutan när jag gör en akrylmålning.

Bilden är i datorn gjord i full skala med upplösningen 3-400 punkter per tum (ppi) och ett färgdjup på 16 bitar/kanal. Bilden blir alltså mycket "tung". Vid sparandet i "tiff" flera hundra MB, ibland upp till mer än 1 GB. När väl bildidén är klar har jag haft mellan 40-200 timmars datorjobb (varierar givetvis för olika bilder). Utskriften sker sedan i en Epson storformatskrivare med arkiv- och ljusbeständigt Ultrachromebläck samt det nya K3- och HDR-bläcket. Minst 75 års hållbarhet (förmodligen betydligt längre - idag finns det testuppgifter som visar på ca 200 år, Epson 9900 och 7900) i normal belysning. Utskriftsmedia är antingen ett ca 310 grams coatat grafikpapper eller en  340 - 410 grams preparerad bomullsväv (canvas). Det är endast bläckstråleutskrifter med detta bläck och utskrivet på syrafritt material (duk eller papper) som får kallas "Giclée Fine Art".

GICLÉE FINE ART  (eller enbart Giclée) anger endast hur bilden är utskriven. Namnet har alltså inget att göra med hur man framställt bilden. Det är alltså inte ett digitalt konstgrafiskt verk för att det står GICLÉE FINE ART. Då måste det vid tekniken också stå ex.vis Digital Print, Digital Painting eller Compugraphy (= gjort bilden i datorn).

Klicka här för att se vidare information om tekniken Digital Print (Giclée fine art)  och Digital Painting (Giclée Fine Art) . Vill du se en bild i process klickar du här