DIGITAL PRINT (Giclée Fine Art) och DIGITAL PAINTING (Giclée Fine Art) PROCESS

Till information om Giclée Fine Art

Nödvändig utrustning

1. Dator med bildredigeringsprogram (Photoshop CS3 eller enare) och helst också ett layoutprogram (exempelvis InDesign CS3 eller senare). Stort ram-minne i datorn. Helst också en mycket bra skärm som inte bör vara för liten. Själv har jag en 24 tums skärm.

2. Storformatskrivare typ Epson Stylus Pro 7900 eller 9900. Inkl Ultrachrome-bläck, K3-bläck och HDR-bläck. Eftersom kostnaden på de största storformatskrivarna är från 50.000 kronor och uppåt och de 11 patronerna kostar var och en mellan 1.370 och 2.532 kr st, kan det vara idé att köpa den här utskriftstjänsten. Då får man professionell utskrift på rätt grafikpapper och med rätt färger. Jobbet ligger ju i första hand i din egen dator. Det är där man gör bilden. Priserna gäller 2012. Modellen 7900 klarar utskrifter med bredd upp till 61 cm medan 9900 klarar bredder ända upp till 110 cm.


Förkunskaper
Vilka förkunskaper som behövs är helt beroende av vilka typer av bilder du sysslar med. Givetvis måste man vara rätt så duktig på de verktyg som finns i PhotoShop och för min del också i InDesign.  Själv brukar jag utgå från en vanlig blyertsskiss som jag sedan renritar i InDesign. Den bilden förs sedan över till PhotoShop och bearbetas där med PhotoShops olika verktyg. Se nedanstående uppställning av verktygen. Till många av dessa verktyg finns det ytterligare en mängd olika parametrar att ställa in (diameter, hårdhet, tolerans, kantutjämning, mellanrum, opacitet, flöde, typ (läge) etc).

Liksom vid alla grafiska tekniker är noggrannhet också en nödvändig egenskap.

PHOTOSHOPS VERKTYG

 

 

1. Första blyertsskissen. Bilden är tänkt som nattbild med ett kallt ljus, typ månljus. Bildens titel är Rekviem. Alltså en slags slutbild. Kolonnen har vält och själarna är borta med undantag av några få.

2. Renritning i "InDesign" med tunna röda linjer. Jag brukar använda 0,25 pixlars tjocklek på linjen. Här är det mycket kraftigare för att visa vad jag gjort.

3. Linjerna överförda som EPS-bild till "PhotoShop". Därefter överförda till en helt svart bakgrundsyta som redan nu är med 400 pixlars upplösning och med ett färgdjup på 16 bitar per kanal. Bilden görs i full skala 54 x 64 cm. I motsats till alla andra bilder anger man alltid höjd x bredd när det gäller konstbilder.

För att överföra till den svarta ytan har jag använt markering genom färgval och sedan placerat linjefiguren rätt med flytta flyttaverktyget    

 

4. Här ser man hur tunna de röda linjerna i verkligheten är. Överst har jag målat in "himmeln". Det är en toningsyta med två färger. De här verktygen är använda:


  M          G         Z        H

5. Målning av "mark". Färgen går ända från horisonten ner till nedersta högra delen av bilden. Här måste alltså den rektangulära markeringen göras om med lassoverktyget så att postamentet och kolonnen inte färgas in. De här verktygen är använda:


  M          Z        L         L       G        H

6. Först hade jag tänkt att postamentet skulle ha en helt slät yta. Det var därför det här momentet kom till. Jag ville också försöka hitta rätt stämningsfärg.

Använda verktyg:

 
    Z         L       G        H

 

7. Tidigare har jag hållit på med marmoreringar, varför jag nu hämtar in en sådan yta och kopierar in den i bilden. Sedan får jag använda funktionen som finns att transformera en rektangulär yta till den form jag vill ha. I det här fallet skall de bli block i postamentet. Använda verktyg:

 
    Z       V        H

8. Varje block finns nu på var sitt lager, så att jag kan justera i efterhand också. När jag fått rätt form och placering gör jag ett lager av dessa sex block-lager. Därefter tona jag ytan så att den blir något mörkare upptill. Den här ytan kommer ju att möta en ljusare så småningom och då förstärker jag ljushetsinduktionen på det här sättet. Sist använder jag färgpyts-verktyget och gör om färgen från gråbrun till blågrön. Använda verktyg:

 
     V        Z       W         L       G        O        G        H

9. Så fortsätter arbetet med hela postamentet. Jag beslutar också att ändra på placeringen av sfären som ligger på postamentet, varför jag helt enkelt placerar "marmorplattor" över den ytan. Här syns nu ljushetsinduktionen mellan plan- och sättsteg på postamentet. Givetvis måste man hämta in nya marmorbitar hela tiden, så att det inte blir en tråkig upprepning av samma mönster. Använda verktyg:


   V        Z       W       L       G        O      G       R        J

10. Här tillkommer en ny sfär och dess skugga på postamentet. Även skuggan på trappsteget har målats in nu. Utöver funktionen mörka ner har nedanstående verktyg använts:

 
     M       V        Z        W         L       G       H        I

11. Den här marmorytan (kolonnens bottenyta) är formad på rätt sätt redan innan jag klistrar in den i bilden. Använda verktyg:


   V        Z       L        L       W      G       O       G        R


   I          J

12. På samma sätt fortsätter jag med kolonnens olika delar. Det bli mycket finjusteringar med skuggor, dagrar och alla små röda linjer som nu skall bort. Det är ju ytorna som skall göra formen, inte linjerna.


   V        Z       W       L       G        O      G       R        O

 

13. Den tunna konkava ytan på kolonnen.


   V        Z       W       L       G        O      G       S        O

14. Den korta cylindriska formen och den stora cylindriska formen på kolonnen, marmormönstrad. Samma verktyg som tidigare. Jag använder de flesta mer eller mindre och jobbar ofta med 6-700 gångers förstoring.


   V        Z       W       L       G        O      G       S        O

15. Så kommer kannelyrerna på kolonnens yta. Här kommer även airbrushen till hjälp. Det är alltså en funktion hos penselverktyget.


   Z       L        G       O       O       B

16. Den sista konvexa ytan på kolonnfoten och den invändiga delen av fot och kolonnskaft. Efter en veckas jobb börjar bilden bli klar. Nu saknas bara de små "själarna" som skall fly fältet.


    Z       W       L       G        O      G       S        O       B

 


© Björn Carlén
: "Rekviem"

17. Nu är bilden klar. De små sfärerna gjordes genom att kopiera den större och sedan förminska dem och göra dem mörkare och något transparenta. Allra sist gjorde jag  hela bilden något ljusare.


W       V        M

18. Allra sist kollar jag hela bilden, om det är något jag missat. Nu används stark förstoring. Jag kollar också längst ut på bilden och ser efter om ytorna är med hela vägen. Om inte beskär jag bilden något. Det rör sig oftast om mindre än 1 millimeter.


Z           J          C

Spara nu bilden i den här tunga versionen i TIFF-format utan någon komprimering. I det här fallet blev bilden 488 MB "tung". Under arbetets gång har den då och då varit mycket tyngre. Det händer när jag jobbar med många lager. I slutversionen har jag endast ett lager. Har jag stora rena tonade ytor är det bra att lägga på ett svagt gaussiskt brus på 1 - 1,5 %. Hämtas vid filterfunktionen. Detta för att det inte skall bli ränder vid utskriften. Nu kan man gå ner till färgdjup på 8 bitar per kanal och spara bilden på nytt fast då i ett något annorlunda namn.  Det är bra att ha en version som är utan brus som du kan gå in och arbeta vidare i om det skulle behövas efter första provutskriften. Vissa filter (de flesta) går inte att använda med 16 bitars färgdjup. Då får man tillfälligt gå över till 8 bitars.

Nästa moment är att skriva ut 8 bitars bilden inkl. eventuellt brus på en Epson storformatsskrivare med rätt bläck och på rätt papper. Då dessa skrivare är mycket dyra (90.000 och uppåt för de större A1-A0 bredd),  kan det vara idé att köpa den här utskriftstjänsten. Nöjer man sig med mindre bilder finns det Epsonskrivare med den här tekniken till överkomliga priser.

Hade jag gjort den här bilden som en serifoliegrafi (handkolorerad serigrafi) hade färg och papperskostnaderna blivit ungefär lika stora eller något större och arbetstiden hade blivit längre (ca 200 timmar) och jag hade varit tvungen att arbeta med ohälsosamma färg- och lösningsmedel. Slutresultatet hade inte blivit bättre. Hållbarheten hade blivit sämre och priset för konsumenten hade blivit högre.     Björn Carlén i januari 2009

Till toppen av sidan