© Björn Carlén: "Passage (Stereo)"
Texten över bilden finns givetvis endast på webbsidan. Den är till för att försvåra kopiering och förfalskning

Katalog nr 
Titel

Konstnär
Teknik
Väggyta
Bildyta
Ramstorlek
Pris inramad
Monterad i två ramar
626
Passage (Stereo)

Björn Carlén
Akryl
121 x 182 (ca)
120 x 85 cm + 120 x 85 cm
121 x 86 cm + 121 x 86 cm
100.000 SEK
 

De två delbilderna ser vi första ögonkastet helt lika ut, men så är inte fallet. Det finns inga punkter som är lika i den vänstra och högra stereobilden. Det är just denna olikhet som gör att du ser i stereo. Den vänstra delbilden är för höger öga och den högra delbilden är för vänster öga. Man skelar alltså något med ögonen när man betraktar en direktstereoskopisk bild.

Känner du inte till hur man betraktar direktstereoskopiska bilder finns det information på första sidan i avsnittet om stereobilder.

Klicka här så får du information !

Klicka här om du är intresserad av köp.


Något om bilden.

1986, långt innan jag kunde göra stereobilder, gjorde jag ett grafiskt blad med namnet "Övervintrad". Det handlade om en "själ" som ville komma loss ur oktaedern (elementet luft).
Nu har jag gjort några varianter i stereo på samma tema. (Passage I, Passage II som är mindre varianter och senast den här som har en gemensam bildyta på hela 120 x 170 cm. "Kroppen är nu mer instängd så att oktaedertoppen blivit tvungen att skära hål i det vita planet för att kunna komma ut. Toppen befinner sig helt hitom planet, sfären är delvis igenom och resten innanför. Skuggan av "toppen" ser du till höger om planets snittyta.