© Björn Carlén: "Avskärmning (Stereo) (Alt III)". 
Texten över bilden finns givetvis endast på webbsidan. Den är till för att försvåra kopiering och förfalskning

Katalog nr 
Titel

Konstnär
Teknik
Bildyta
Ramstorlek
Pris inramad
Monterad i en ram
606
Avskärmning (Stereo) (Alt III)

Björn Carlén
Akryl
33 x 58 cm
41 x 68 cm
12.500 SEK
 

De två delbilderna ser vi första ögonkastet helt lika ut, men så är inte fallet. Det finns inga punkter som är lika i den vänstra och högra stereobilden. Det är just denna olikhet som gör att du ser i stereo. Den vänstra delbilden är för höger öga och den högra delbilden är för vänster öga. Man skelar alltså något med ögonen när man betraktar en direktstereoskopisk bild.

Känner du inte till hur man betraktar direktstereoskopiska bilder finns det information på första sidan i avsnittet om stereobilder.

Klicka här så får du information !

Klicka här om du är intresserad av köp.


Något om bilden

Bilden är uppbyggd av sex skärmar och tre sfärer. Den nedre stora rödbruna sfären = Mars = mannen. Den övre vänstra ljusa sfären = Venus = kvinnan. Långt bort befinner sig den tredje sfären = det universella ljuset.

Diagonalen som går från Mars till Venus har en spänningsfylld bakåtriktad rörelse, medan diagonalen Venus och Ljuset är mer harmonisk till sin karaktär. Skärmarna är genomskinliga för att visualisera att de finns men inte alltid är förnimbara. Skärmarnas olika storlek är endast till för att rytmisera bilden. Spegelvänd hade den här bilden fått ett helt annat uttryck.