EGNA KONSTBILDER MELLAN ÅREN 1947 - 1977

 Bilder från barndom - ungdom och fram till 1977  / Pictures 1947 - 1977

 

RETROSPEKTIV "UTSTÄLLNING"  Björn Carlén
 

1947 + 1954-1959 (Ett urval bilder gjorda under min vistelse vid Konstfackskolan i Stockholm)

Klicka på bilden för att förstora den och få mer information om titel - teknik - storlek.
Ibland finns också några kommentarer till bilden. Bilderna är placerade i kronologisk ordning.

               

                 

                      

1959 - 1962. Under den här perioden vistades jag i Östersund och gjorde vid sidan av mitt lärarjobb ca 35 bilder (målningar och grafiska blad) samt en ca 12 meter bred scenografi för "En afton i Venedig".

Klicka på bilden för att förstora den och få mer information om titel - teknik - storlek.
Ibland finns också några kommentarer till bilden. Bilderna är placerade i kronologisk ordning.

           

      

1963 - 1968 (Ett urval bilder gjorda under min första tid i Åmål, Dalsland)

Klicka på bilden för att förstora den och få mer information om titel - teknik - storlek.
Ibland finns också några kommentarer till bilden. Bilderna är placerade i kronologisk ordning.

         

                

              

1969 - 1977 (Ett litet urval bilder av de ca 120 som gjordes under den här perioden)

Klicka på bilden för att förstora den och få mer information om titel - teknik - storlek.
Ibland finns också några kommentarer till bilden. Bilderna är placerade i kronologisk ordning.

               

                   

                    

                            

Senare bilder finns vid MÅLERI, STEREOSKOPISKA BILDER och GRAFIK