OFFENTLIGA UTSMYCKNINGAR (5 utförda och 2 föreslagna)