OFFENTLIGA UTSMYCKNINGAR Konstens Kraft. Projekt i Dalsland 2002

Konstens Kraft.  "Slingan" i sänkan mellan "Toppfrys" och Brålandas silo. Tänkt häcklabyrintinstallation av Björn Carlén.


© Björn Carlén: SLINGAN
 


 


© Björn Carlén: SLINGAN
 

Envägs häcklabyrint
Placerad mellan "Topp"-industrin
och Silobyggnaden

< Diameter ca 53 meter
< Yta ca 2 205 m2
< Gånglängd tur och retur ca 2200 meter
< Gångbredd ca 140-150 cm
< Häckhöjd ca 150-160 cm
< Häckbredd ca 50-60 cm
< Promenadtid tur och retur ca 30 minuter

Barnvariant av envägs häcklabyrint

Placerad ca 300 meter norr silon. Där finns ett villaområde med stora grön- och lekområden.
 

< Diameter ca 25 meter
< Yta ca 490 m2
< Gånglängd tur och retur ca 470 meter
< Gångbredd ca 140-150 cm
< Häckhöjd ca 110 cm
< Häckbredd ca 50-60 cm
< Promenadtid tur och retur ca 7 minuter

Att ha samma bredd på gångarna i barnvarianten som i den stora labyrinten har två anledningar. Dels skall man kunna gå i bredd och dels skall exempelvis häck-klippningsmaskiner och gräsklippare kunna köras i gångarna så att underhållet inte blir för kostsamt.

 

 

Envägs häcklabyrint kombinerad med samlingslokal (ungdomsgård)
Placerad mellan "Topp"-industrin
och Silobyggnaden

Alternativt förslag till "SLINGAN"

Diameter ca 64 meter
Yta ca 3 215 m2
Gånglängd tur och retur ca 1 570 meter
Gångbredd ca 140-150 + en 190 cm
Häckhöjd ca 150-160 cm
Häckbredd ca 50-60 cm
< Promenadtid tur och retur ca 19 minuter
 

Min tanke var här att man "tvingade" fram en liten promenad när man skulle till sin ungdomsgård. De flesta åker annars moped ända fram till dörren. Alltså ett inlägg i att vi blir allt fetare. (Gäller även ungdom).

 I den här labyrinten är "mittgången" bredare för att kunna köra med transport- och utryckningsfordon. Dessutom finns av säkerhetsskäl en port vid innersta häcken så man snabbt kan köra in till gården.

 

Tillbaka till CV
Tillbaka till "Konstens Kraft"

Jag har också gjort ett grafiskt blad med en sådan här labyrint. Klicka här

Klicka på pilen uppe till vänster om du vill komma tillbaka till den plats varifrån du kom.