TEKNIK (AIRBRUSH)

Från och med juli 2004 fram till 8 dec 2012-har det på denna tekniksida varit 15.816 besök.    Ny räkning fr.o.m. 141208. Då är du besökare nr

web analytics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skruvogla

duksp

 

 

dukmarkering

 

dukspanning

 

duksp schema

 

duksp 4

 

duksp detalj

duksp

 

 

ej frissering

 

bakstycke

 

info baksida

hela infon

 

 

pa vaggen

 

akryl och digi

Tillbaka till grafiska tekniker