TEKNIK (GRAFIK) / TECHNIQUE (GRAPHIC) (SERIGRAFI MED HJÄLP AV FOTOSCHABLONER)

 

fotoschablon 1

 

 

 

 

Program cs

 

 

foton

 

bildide

 

fargskalan

 

schablon 1

 

farg 1

 

farg 1-4

 

schablon 5

 

farg 6

 

 

farg 8

 

 

farg 10

 

 

airbrush

 

tillskarning av papper