ANDRAS UTSTÄLLNINGAR HÄR OCH  EGNA HÄR OCH I ANDRA UTSTÄLLNINGSLOKALER

1.  TIDIGARE UTSTÄLLNINGAR MED INBJUDNA KONSTNÄRER HÄR PÅ GALLERIET / EXHIBITIONS IN THE PAST

Dessa sidor är i huvudsak att betrakta som historik. Så här såg det ut vid den tid då konstnären ställde ut i galleriet. Vill man ha mer ingående information om någon av de utställande konstnärerna går man till deras egna hemsidor. Klicka på respektive konstnär.  (Björn Carlén)


2012
10-18 november
2012
10-18 november
Lilian Retamales, Chile (tillsammans med nedanstående utställare i en jubileumsutställning)
2009 
3-5 april
2008 
3-5 oktober
2008
12-17 maj
2008
14-16 mars
2007
16-18 mars
2006 
6-8 oktober
2006
31 mars - 2 april
2005
7-9 oktober
2005
18-20 mars
2004 
1-3 oktober
2004 
26-28 mars
2003
28-30 mars
2003
24-26 oktober
2002
8-10 november